Кратък фирмен профил

Ай ти софт ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204713978
Капитал (лв.): 1 450 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Лицензи и сертификати:  Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с електронни елементи и със софтуер, научноизследователска и развойна дейност, консултантска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.10.2018: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Във връзка с настъпване на лихвено...
22.08.2018: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
31.07.2018: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София представи...
31.07.2018: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София представи...
13.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
12.06.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
25.11.2015: Специализирани логистични системи е намалило дела си в Експат...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.09.2006: Наградените със златен медал и диплом на 62-ия...
24.02.2005: Осем български компании ще се представят на общ национален шанд...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 227 пъти
[2016: 102, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 7, ... ]