Кратък фирмен профил

Ай ти софт ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204713978
Капитал (лв.): 1 450 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с електронни елементи и със софтуер, научноизследователска и развойна дейност, консултантска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
23.05.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
23.05.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Трето лихвено плащане по...
23.05.2019: Ай Ти Софт ЕАД – София (1BKA) В БФБ АД е постъпило уведомление...
23.05.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) На основание чл. 73, ал. 2 във...
03.05.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София представи...
03.05.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София представи...
24.04.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) На основание чл. 73, ал. 2 във...
24.04.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Уведомление от Дружеството относно:...
24.04.2019: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
15.04.2019: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Във връзка с настъпване на лихвено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 346 пъти
[2016: 221, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 7, ... ]