Кратък фирмен профил

Благоустройствени строежи-98 АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Братя Миладинови 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119093425
Капитал (лв.): 60 161
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Строителни и монтажни работи - основни ремонти, преустройство на съществуващи сгради и съоръжения, пристройки и други малки обекти на капиталното строителство, обекти на техническата инфраструктура - канализация, водопроводи, електрификация, топлофикация, тролейбусен транспорт, озеленителни мероприятия и дейности, проектиране на обекти по предмета на дейност, строително-ремонтни услуги на населението, подпомагане на жилищното строителство по стопански начин, производство на инертни материали, бетонови и варови разтвори, инертни материали, бетонови изделия, услуги със строителна механизация, автотранспорт, производство, изкупуване на селскостопанска продукция, сделки с недвижими имоти, инженерингова дейност, предприемаческа, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, търговия с петролни продукти, финансово-счетоводни и брокерски услуги, отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство и всякаква друга дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.11.2009: Благоустройствени строежи-98 АД - Сливен свиква Извънредно общо...
16.11.2009: Благоустройствени строежи-98 АД - Сливен свиква Годишно общо...
23.09.2008: Съветът на директорите на “Благоустройствени строежи - 98” - АД,...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
28.10.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
15.10.2004: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
31.10.2003: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
01.11.2002: Съветът на директорите на "Благоустройствени строежи - 98" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 950 пъти
[2016: 465, 2015: 51, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 159, 2011: 42, ... ]