Кратък фирмен профил

Екоресурс 98 АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Батак 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107041659
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци
Общи събрания: Последно - 30.10.2020  Предстоящо - 20.08.2021 
Предмет на дейност: Участие в приватизационна сделка от лицата по чл.25, ал.3 от зппдоп чрез изкупуване на дялове от "екоресурс"-еоод гр. габрово и сключване на всички видове сделки във връзка с това. с р. 1379 от 29.10.98 г. придобиване на инвестиционни бонове от лицата по чл. 25, ал. 3 и чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и вещи, незабранени със закон, с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на изделия за индустрията и бита, ремонт, сервиз и поддръжка на технологично оборудване, консултантска дейност, маркетинг, проучване, реклама (без книгопечат) и агентство, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, комисионерство, дистрибуторство, посредничество, представителство на физически и юридически лица от страната и чужбина, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, туристическа дейност и услуги и други дейности, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.03.2010: Екоресурс-98 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2009: Екоресурс-98 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2009: Екоресурс-98 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Екоресурс 98" - АД, Габрово, на...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Екоресурс 98" - АД, Габрово, на...
06.12.2005: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2005: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява...
19.08.2005: Съветът на директорите на "Екоресурс 98" - АД, Габрово, на...
18.02.2005: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.11.2004: Съветът на директорите на "Екоресурс 98" - АД, Габрово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 326 пъти
[2016: 412, 2015: 58, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 119, 2011: 166, ... ]