Кратък фирмен профил

ПолиграфЮг АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Съединение 74
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144042
Капитал (лв.): 352 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на вестници
Общи събрания: Последно - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Полиграфическа дейност, търговско посредничество и представителство, покупка на стоки с цел продажба в страната и в чужбина в същия или преработен вид и производство на стоки с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
12.05.2010: Полиграф - Юг АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Полиграф - Юг АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
15.04.2009: Полиграф - Юг АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Полиграф - Юг АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.06.2007: Съветът на директорите на "Полиграфюг" - АД, Хасково, на...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Полиграф Юг" - АД, Хасково, на...
20.10.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 224 пъти
[2016: 293, 2015: 49, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 166, 2011: 191, ... ]