Кратък фирмен профил

Сюприйм АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Кораб планина 55, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121774007
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.04.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, проектантска, маркетингова, консултантска, лизингова и рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителна и ремонтна дейност
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.01.2010: Сюприйм АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.06.2009: Сюприйм АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.06.2009: Сюприйм АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Сюприйм" - АД, София, на основание...
14.02.2006: Съветът на директорите на "Сюприйм" - АД, София, на основание...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 491а,...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 048 пъти
[2016: 423, 2015: 40, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 155, 2011: 92, ... ]