Кратък фирмен профил

Интертроник ООД - София


Контакти

София, 1000
пл. Славейков 1, вх. Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831486825
Капитал (лв.): 6 800
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Предмет на дейност: Инженерингова дейност в областта на енергетиката, доставка и продажба на електроизмервателни уреди и техника, покупка на стоки и други вещи, с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, производствена дейност, транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, комисионна, лизингова и посредническа дейност, външна търговия, извършване на всички видове дейности, които не са забранени от закона в страната и чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.01.2000: Министерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
26.02.1999: Министерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 213 пъти
[2016: 92, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 5, ... ]