Кратък фирмен профил

Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови


Контакти

Братя Даскалови, 6250
ул. Септемврийци 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123122886
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност:  Автомобилен транспорт, автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение /след лиценз/; рибовъдство; както и всякаква търговска дейност, незабранена от закона, а тази под разрешителен режим, след съответно разрешение или лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.07.2010: Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови свиква Годишно...
07.09.2009: Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови свиква Годишно...
07.09.2009: Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови свиква Годишно...
09.07.2004: Съветът на директорите на "Трансинвест" - АД, Стара Загора, на...
17.06.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.01.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с §...
27.04.1999: Министерството на транспорта на основание § 11 ЗППДОбП обявява...
22.04.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.03.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.11.1998: Съветът на директорите на "Трансинвест" - АД, Стара Загора, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 478 пъти
[2016: 158, 2015: 31, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 128, 2011: 41, ... ]