Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 34 276 050
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.06.2023 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 126   стр.    
01.04.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление за постигнати...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: „Софарма Трейдинг“ с над трикратен ръст на консолидираната...
01.03.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД-София...
09.02.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД публикува...
09.02.2024: БФБ отчита 60% ръст на сделките през януари и близо 3% покачване...
01.02.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма Трейдинг АД публикува...
31.01.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД-София...
04.01.2024: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 636 пъти
[2024: 627, ... ]