Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 34 276 050
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.06.2023 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 119   стр.    
08.06.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
07.06.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
06.06.2023: Отдаването под наем на офиси в София и страната ще гласува на 10...
05.06.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
05.06.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) На проведено на 02.06.2023 г....
01.06.2023: „Софарма“ с 56% ръст на консолидираната печалба до 32 млн. лв....
31.05.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма Трейдинг АД публикува...
31.05.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма Трейдинг АД публикува...
31.05.2023: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД-София...
22.05.2023: За повечето публични дружества на Българска фондова борса 2022...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 657 пъти
[2016: 4 485, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]