Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 32 905 009
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 69   стр.    
04.10.2018: Трансформацията на "Софарма Трейдинг" с акцент към аптеките и...
03.10.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Донев...
01.10.2018: "Софарма Трейдинг" АД с 19-процентен ръст на печалбата за...
28.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
28.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД публикува...
28.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
25.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
25.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
25.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
20.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 319 пъти
[2016: 1 147, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]