Кратък фирмен профил

Костенец-ХХИ АД - Костенец


Контакти

Костенец, 2030
ул. Съединение 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832064969
Капитал (лв.): 1 042 593
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.09.2020 
Предмет на дейност: Производство на хартии и картони за писане и печат; едностранно гладки амбалажни хартии; тетрадки; тоалетна хартия.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
08.10.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено извънредно ОСА от...
30.09.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено извънредно ОСА от...
25.09.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) Поради липса на кворум,...
16.09.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) Поради липса на кворум,...
20.08.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ АД са постъпили материали...
12.08.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ АД са постъпили материали...
05.08.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) Поради липса на кворум,...
23.07.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) Поради липса на кворум,...
15.06.2020: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ АД са постъпили материали...
27.06.2019: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 272 пъти
[2016: 1 044, 2015: 377, 2014: 242, 2013: 484, 2012: 1 006, 2011: 836, ... ]