Кратък фирмен профил

Костенец-ХХИ АД - Костенец


Контакти

Костенец, 2030
ул. Съединение 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832064969
Капитал (лв.): 1 042 593
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на хартии и картони за писане и печат; едностранно гладки амбалажни хартии; тетрадки; тоалетна хартия.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
20.09.2017: Фабриката за хартия в Костенец - между експлозията и...
19.09.2017: Служителите на завода за хартия в Костенец протестираха заради...
26.06.2017: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено ОСА от 21.06.2017...
09.06.2017: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) Поради липса на кворум,...
09.05.2017: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ-София АД са постъпили...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
28.06.2016: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено ОСА от 21.06.2016...
09.05.2016: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ-София АД са постъпили...
07.03.2016: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ-София АД е постъпила...
19.02.2016: Костенец-ХХИ АД вече не е собственост на акционерите си? Група...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 524 пъти
[2016: 296, 2015: 377, 2014: 242, 2013: 484, 2012: 1 006, 2011: 836, ... ]