Кратък фирмен профил

Кармако холдинг АД - София


Контакти

София, 1138
ж.к. Горубляне, Самоковско шосе 2л, ет. 5, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121751784
Капитал (лв.): 14 813 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 05.10.2020 
Предмет на дейност: Ппридобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, и други дейности, незабранени със закон.
 

21.03.2003

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.08.2006: Близо десет години след създаването на проекта за изграждането...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.09.2001: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 278 пъти
[2016: 692, 2015: 81, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 288, 2011: 60, ... ]