Кратък фирмен профил

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Крали Марко, № 3
тел.: 052/751072,445906,444368,451072
факс: 052/744154,444154
e-mail: ush_ead@abv.bg
WEB-site: http://ushvarna.com/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103552229
ИН по ДДС: BG103552229
Фирмено дело: 2133/2000
Брой служители: 248 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 14 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 8 805 (2018)
ДМА (хил. лв.): 339 (2016)
Капитал (лв.): 292 000
 
 
 

Отрасъл: Заведения за приготвяне и доставяне на храна
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация по Регламент № 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3

13.06.2014

От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една от 52-те детски градини във Варна заради неспазена законова процедура за доставката на храна. Дейността досега е извършвана от общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ на базата на старо решение на общинския съвет, но без сключени договори. Заради липсата им Държавната финансова инспекция е написала актове на всички детски заведения, които директорите им все още обжалват. Ако актовете не паднат в съда и бъдат издадени наказателни постановления, глобите и разходите за адвокатски услуги ще бъдат платени от бюджета на общината. Това стана ясно по време на днешнотото заседание на общинския съвет. Съветниците решиха да възложат на кмета да сключи договор със същата фирма за храненето на малчуганите от 1 юли. Това е възможно благодарение на поправка в Закона за обществени поръчки, с която общинската фирма ще може да извършва дейността без конкурс.

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна 
 

21.04.2015: Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма...
13.06.2014: От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една...
18.02.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2001: Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на...
25.04.2001: Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти...
03.10.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 902 пъти
[2016: 2 400, 2015: 51, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 260, 2011: 20, ... ]