Кратък фирмен профил

Север Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Димитър Станчев No 6, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104075827
Капитал (лв.): 780 660
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 

21.05.2019

Север Холдинг АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
02.09.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
06.08.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
23.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
23.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
22.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Становище на Съвета на директорите...
21.05.2019: Север Холдинг АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
21.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Уведомление за свързаност по чл.19...
17.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Уведомление относно получено...
03.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 419 пъти
[2016: 599, 2015: 137, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 413, 2011: 235, ... ]