Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 

11.09.2019

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 128   стр.    
31.07.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
06.07.2020: "Албена" АД изнася рискове чрез дъщерни туроператорски...
03.07.2020: Курортът "Албена" затвори всички барове и дискотеки Курортът...
26.06.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На проведено редовно ОСА от...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
01.06.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
20.05.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) В БФБ АД са постъпили материали за...
19.05.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 017 пъти
[2016: 2 421, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]