ЧЕЗ откри нов технически учебен център ЧЕЗ откри нов модерен технически учебен център, в който бъдещи и... още
 Унифарм АД-София (59X) Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския... още
 С 11% нарастват разходите на работодателите за един отработен час Общите разходи на работодателите за един... още
 Мак АД-Габрово (4MK) Мак АД-Габрово публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на... още
 Еврохолд България АД-София (4EH) На проведено извънредно ОСА от 19.09.2017г. на Еврохолд България АД-София... още
 България е на предпоследно място в Европейския съюз по продължителност на трудовия живот. Това показват... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
25.09: Граммер АД - Трудовец
25.09: Атоменергоремонт АД - Козлодуй
25.09: Белинвест АД - Враца
25.09: Кронос ООД - Велинград [Несъстоятелност]
25.09: Ковашко-пресов завод АД - Русе
25.09: Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
25.09: Опицвет милк АД - София
25.09: Пелтина-98 АД - Искър - Пл
25.09: Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
25.09: Нефтохимтранспорт АД - Бургас
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2016
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  25.09: 27 г. членство на България в Световната банка и МВФ
08.10: 20 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 20 години от лицензирането на БФБ-София
12.10: Ден на българската община
26.10: 7 години от учредяването на Национален съвет за оценка на компетенциите
26.10: Димитровден - Ден на строителя
29.10: Рожден ден на Интернет
01.11: Ден на народните будители
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Кристера агро ЕООД - Девня
 Топес България ООД - Сливен
 Строй Спед АД - София
 Сис Технология АД - Варна
 Табак логистик груп Бургас ООД - София
 Табак Логистик Груп Варна ООД - София
 Табак Логистик Груп Плевен ООД - София
 Табак Логистик Груп Пловдив ООД - Пловдив
 Табако Трейд Стара Загора ООД - Стара Загора
 ВИП Секюрити ЕООД - София
 Фадо МТД ЕООД - Пловдив
 Асарел Медет АД - Панагюрище