"Агрола Еконивест" инвестира 5.3 млн. лв. в нова фабрика за преработка на плодове Русенската фирма "Агрола... още
 Сила Холдинг АД-София (6S5B) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни... още
 Градус АД-Стара Загора (GR6) Допълнителна информация относно предложения за членове на Съвета на директорите... още
 Група Българска фондова борса публикува Годишен консолидиран отчет на групата за 2019 година. Отчетът на... още
 60/40: фирма на НОИ получава обезщетения от... НОИ "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - държавно... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
28.05: Агротех Импекс АД - Добрич
28.05: ГРИППА АД - Ботевград
28.05: АСИ Главпроект АД - София
28.05: Зена 99 АД - Добрич
28.05: Капитал Инвест БГ АД - София
28.05: Кричим индустрия АД - Кричим
28.05: Интернешънъл Асет банк АД - София
28.05: МИП 91 АД - Шумен
28.05: Симпто АД - Айтос
28.05: Симпто-97-А АД - Айтос
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.06: Ден на детето
07.06: 32 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
11.06: Професионален празник на икономистите в България
14.06: Международен ден на кръводарителя
16.06: 12 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Оскар Рюег България ЕООД - Стара Загора
 Екомаат ООД - Мирково
 Витал Козметикс ЕООД - Русе
 Евтерпа Козметик и Сие ООД - Чирпан
 Ривана ЕООД - Пловдив
 Ариес Козметикс ООД - Варна
 Милва Продукт ООД - София
 111 СКИН - БГ ООД - София
 Суперфиниш 2000 ООД - Пловдив
 Лидера Трейдинг ЛТД ЕООД - София
 Бългериан Органироуз ЕООД - Пловдив
 Ина ЕООД - Панагюрище