Мизия-96 АД-Плевен (5MF) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мизия-96 АД-Плевен... още
 Артанес Майнинг Груп АД-София (ATZ) На проведено редовно ОСА от 14.07.2018 г. на Артанес Майнинг Груп... още
 Торготерм АД-Кюстендил (TTV) Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от... още
 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV... още
 Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София (RRH) На проведено редовно ОСА от 14.07.2018 г. на... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. на английски... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
20.07: Артескос 98 АД - Пловдив
20.07: Артескос АД - Пловдив
20.07: Гренбоел АД - София
20.07: Атоменергоремонт АД - Козлодуй
20.07: АДТ-България ЕАД - София
20.07: ЗТВ АД - Каблешково - Бс
20.07: Разпространение на печата АД - София
20.07: Ромбус България АД - Пловдив
20.07: Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
20.07: Ливест АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2017
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  04.09: 43 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 19 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 5 години от официалното откриване на MyCompetence
08.10: 21 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 21 години от лицензирането на БФБ-София
12.10: Ден на българската община
26.10: 8 години от учредяването на Национален съвет за оценка на компетенциите
26.10: Димитровден - Ден на строителя
29.10: Рожден ден на Интернет
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Сънрайз клуб ЕООД - Черноморец
 Хотелско мениджърска компания ЕООД - Варна
 Перла Холидейз АД - Бургас
 Виктория Туристик АД - Пловдив
 СОК Камчия ЕАД - Бургас
 Тера Тур Сервиз ЕООД - София
 Топлофикация София ЕАД - София
 Митак ЕООД - Ястребово - СЗ
 Мусат 2000 ЕООД - София
 Тико 2000 ООД - Варна
 Найден Киров АД - Русе
 Трейдфарма ЕООД - Варна