БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.07.2020

 
02.07.2020 - Всички пазари

Оборот: 374 168.78 BGN
Търгувани дружества: 32

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София40 049104 688.09
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София14 20018 460.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София12 10012 136.30
GR6 Градус АД - Стара Загора10 00014 800.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София6 5502 620.00
0EA Елана агрокредит АД - София5 6925 640.77
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 9003 958.50
3JO [SUN]Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора3 00040 500.00
5T6 [TODOROF]Тодоров АД - София2 00088.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 5078 434.68
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали1 5008 475.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 4282 588.96
5BP [BOARD]Билборд АД - София1 000266.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София7522 371.06
9IPA [BGASCO]Източна газова компания ЕАД - София439122 779.96
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София280526.40
EHN Синтетика АД - София2269 767.04
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София200300.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София2001 550.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София158489.80
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София150477.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София145112.52
SK9A БТФ Expat Slovakia SAX UCITS ETF ФОНД - София125201.13
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1001 250.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75262.95
0SP Спиди АД - София643 392.96
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево50100.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София356 808.97
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София30183.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище26759.20
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен20117.00
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна163.50