БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2019

 
06.12.2019 - Всички пазари

Оборот: 1 467 364.78 BGN
Търгувани дружества: 42

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София43 72626 935.22
6R2 [HRZ]Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София26 30055 230.00
PLX БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София20 00015 940.00
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София14 00016 660.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище10 407424 595.19
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София9 00013 878.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София7 94724 643.65
3JR [SFARM]Софарма АД - София7 58726 106.87
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД - София5 0005 400.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София4 3557 059.46
GR6 Градус АД - Стара Загора4 2677 155.76
52E [ELHIM]Елхим - Искра АД - Пазарджик4 0003 740.00
A4L Алтерко АД - София2 9009 848.40
0EA Елана агрокредит АД - София1 4751 681.50
BSO Българска фондова борса АД - София1 2885 851.38
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 1364 198.66
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София9595 432.74
5MB [MONBAT]Монбат АД - София9065 640.76
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София5002 470.00
5BP [BOARD]Билборд АД - София500165.00
C81 [CBAAMG]ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец500300.00
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София3002 124.90
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София300597.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София288845.28
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч200117.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1611 663.77
5Y1 [BULSTH]Ютекс холдинг АД - София150277.50
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София120798.00
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив100700.00
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София90127.62
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна696 028.46
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък28168.00
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София2582.50
3TU [TRANB]Трансстрой - Бургас АД - Бургас2090.00
2YH ВФ Алтърнатив АД - София20412 000.00
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София1383.85
VP9A ВЕИ Проджект АД - Цапарево11376 497.28
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София91 908.00
0SP Спиди АД - София5257.50
4F6 [FZLES]Фазерлес АД - Силистра364.20
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София10.45
E7P Експат Бета АДСИЦ - София10.90