БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.06.2023

 
09.06.2023 - Основен пазар

Оборот: 965 687.70 BGN
Търгувани дружества: 33

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SBPF Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна126 000362 880.00
CCB Централна кооперативна банка АД - София37 46055 103.66
EAC Елана агрокредит АД - София18 19118 918.64
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София11 10724 213.26
EUBG Еврохолд България АД - София6 00011 220.00
SYN Синтетика АД - София4 228213 514.00
SFAW Софарма АД - София3 7004 155.10
A4L Алтерко АД - София3 670101 203.92
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София3 46231 178.77
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София2 7238 999.52
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък2 40023 448.00
SFA Софарма АД - София2 14913 319.50
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1 99413 573.16
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна1 20429 020.01
SNRG Синергон холдинг АД - София1 2001 140.00
FIB Първа инвестиционна банка АД - София1 1712 475.49
CHIM Химимпорт АД - София600436.80
SFT Софарма трейдинг АД - София6003 600.00
HVAR Холдинг Варна АД - Варна55024 090.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София5455 345.36
EMKA Емка АД - Севлиево4201 806.00
TIB Телематик Интерактив България ЕООД - София4096 380.81
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София4001 192.00
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2604 345.90
PET Петрол АД - Ловеч24039.12
BNR1 Бианор Холдинг АД - София12320.91
YGAG Юрий Гагарин АД - Пловдив100565.00
BSE Българска фондова борса АД - София71651.78
NEOH Неохим АД - Димитровград552 102.49
BSP Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна23506.00
ETR Етропал АД - Етрополе20116.00
FORM Формопласт АД - Кърджали20116.00
GR6 Градус АД - Стара Загора710.50