БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2021

 
17.09.2021 - Основен пазар

Оборот: 3 381 689.10 BGN
Търгувани дружества: 38

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GR6 Градус АД - Стара Загора214 333275 846.57
SFA Софарма АД - София205 278759 528.60
IDH Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София186 500451 330.00
IHB Индустриален холдинг България АД - София170 533340 724.93
SFT Софарма трейдинг АД - София63 094323 861.50
MONB Монбат АД - София46 050303 561.60
DYN Национален договорен фонд Динамик44 550450 846.00
SGH Сирма груп холдинг АД - София42 16219 773.98
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София21 72756 251.20
XBT Експат Бета АДСИЦ - София12 35511 737.25
EUBG Еврохолд България АД - София10 05720 958.79
EAC Елана агрокредит АД - София5 9866 710.31
ALB Албена АД - Оброчище5 871188 130.32
GLDX Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София3 0095 720.11
CHIM Химимпорт АД - София2 9802 720.74
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол2 60016 647.80
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София2 28614 479.52
SPH Стара планина Холд АД - София1 90016 079.70
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 6393 646.78
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София1 6008 268.80
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък1 58013 114.00
BSE Българска фондова борса АД - София1 15010 220.05
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1 13918 565.70
ALCM Алкомет АД - Шумен9719 606.10
A4L Алтерко АД - София71412 767.75
11C Илевън Кепитъл АД - София6307 056.00
NEOH Неохим АД - Димитровград60315 201.63
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик600516.00
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София5021 485.92
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София500460.00
GTH Инвестиционна компания Галата АД - Варна300630.00
EXPR Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София250262.50
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2002 880.00
MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София157556.57
KBG Корадо България АД - Стражица100865.00
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София3310 083.98
HSOF Холдинг Света София АД - София3099.00
HVAR Холдинг Варна АД - Варна12494.40