БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.09.2019

 
12.09.2019 - Основен пазар

Оборот: 1 104 246.14 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София173 947896 001.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София13 2949 558.39
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София10 52734 560.14
3JR [SFARM]Софарма АД - София8 92930 278.24
0EA Елана агрокредит АД - София6 7957 725.92
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София6 31340 403.20
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София3 3006 570.30
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък3 26822 549.20
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 7004 433.40
GR6 Градус АД - Стара Загора2 5104 241.90
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София2 20014 179.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 3201 320.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна1 1659 320.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен1 09310 715.77
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София9631 001.52
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София6001 011.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол4001 922.40
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив2501 662.50
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София200374.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1501 005.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица111732.60
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1014 334.92
A4L Алтерко АД - София100300.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София5045.75