БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.11.2018

 
15.11.2018 - Основен пазар

Оборот: 342 526.20 BGN
Търгувани дружества: 33

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София58 563111 152.57
SKK Сирма груп холдинг АД - София33 88331 172.36
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София33 35465 540.61
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София11 01221 462.39
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София4 5426 881.13
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София3 1735 140.26
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София3 17026 786.50
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София2 6507 692.95
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 5283 807.17
GR6 Градус АД - Стара Загора2 5084 090.55
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София2 0002 100.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София2 000540.00
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 7059 299.07
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов1 6248 199.58
3JR [SFARM]Софарма АД - София1 4365 385.00
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево1 0002 565.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София1 0001 048.00
0EA Елана агрокредит АД - София700812.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен5647 406.45
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София5003 321.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол4952 383.92
BSO Българска фондова борса АД - София4502 475.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София4151 100.17
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София3001 578.90
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2301 690.50
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София200202.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75264.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище562 523.58
0SP Спиди АД - София532 293.58
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София2595.00
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София1061.00
S28H Старком холдинг АД - Етрополе33 011.97
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София2444.00