БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.07.2020

 
09.07.2020 - Основен пазар

Оборот: 197 601.67 BGN
Търгувани дружества: 28

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София33 82482 564.38
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София22 33240 867.56
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София5 4155 496.23
0EA Елана агрокредит АД - София2 6852 666.21
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2 48613 690.40
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 0002 000.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 8003 258.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 6002 004.80
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград90826 490.90
3JR [SFARM]Софарма АД - София6822 065.78
A4L Алтерко АД - София5101 876.80
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3001 620.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София250772.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2001 120.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1253 404.75
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1001 250.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София100310.00
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София88550.00
0SP Спиди АД - София502 550.00
5EO [ETR]Етропал АД - Етрополе50287.50
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали50285.00
BSO Българска фондова борса АД - София33148.50
GR6 Градус АД - Стара Загора3349.17
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25930.00
P2B Порт Флот Бургас АД - Бургас2081.20
EHN Синтетика АД - София10436.00
4IN [IBG]Инвестор.БГ АД - София10176.00
5CQ [CAPM]Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София10650.00