БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.07.2020

 
02.07.2020 - Облигационен Пазар
Няма сделки на избрания пазарен сегмент