БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2019

 
06.12.2019 - Неофициален Пазар
Няма сделки на избрания пазарен сегмент