БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 23 686.68 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София9 6849 306.32
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София2 4395 909.70
3JR [SFARM]Софарма АД - София1 5406 468.00
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София500945.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1211 057.66