БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 208 340.83 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София40 46891 902.83
3JR [SFARM]Софарма АД - София10 69845 177.65
SKK Сирма груп холдинг АД - София6 0835 632.86
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София5 5019 709.27
5MB [MONBAT]Монбат АД - София4 35236 143.36
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица2 58318 907.56
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София245867.30