БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 24.07.2017

 
24.07.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 39 780.28 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София5 75427 832.10
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София4 5917 933.25
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София5072 884.83
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1001 130.10