БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.08.2018

 
16.08.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 243 509.34 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София75 211162 455.76
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София25 55944 728.25
3JR [SFARM]Софарма АД - София4 03316 023.11
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2 1008 156.40
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1 36310 822.22
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 100963.60
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица50360.00