БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2023

 
06.12.2023 - Сегмент акции Premium

Оборот: 1 069 893.19 BGN
Търгувани дружества: 10