БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.02.2018

 
19.02.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 238 952.50 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София78 032183 531.26
3JR [SFARM]Софарма АД - София10 39743 012.39
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София6 50712 408.85