БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.11.2017

 
23.11.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 52 566.88 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София10 88818 607.59
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 9656 720.68
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 2009 477.60
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1 4909 966.61
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София1 2006 704.40
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1001 090.00