БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 30.11.2022

 
30.11.2022 - Сегмент акции Premium

Оборот: 63 781.12 BGN
Търгувани дружества: 7