БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.03.2024

 
01.03.2024 - Сегмент акции Standard

Оборот: 3 540 354.06 BGN
Търгувани дружества: 19