БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.11.2017

 
23.11.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 2 241 526.98 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД - София580 0002 001 000.00
5CP Тексим банк АД - София50 000135 000.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София10 20013 953.60
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов9 60846 320.17
SKK Сирма груп холдинг АД - София2 6752 731.18
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София1 6801 577.52
5BP [BOARD]Билборд АД - София1 500675.00
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево1 3544 238.02
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 3475 522.70
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София1 1001 556.50
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна1 00012 100.00
3TV [TOPL]Топливо АД - София7002 912.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София700405.30
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София5791 997.55
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна4001 295.20
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София400860.80
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София2802 215.64
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик164212.38
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София107844.77
6SOP София комерс - заложни къщи АД - София100455.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5075.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище321 953.66
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София2550.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София133 575.00