БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 133 131.70 BGN
Търгувани дружества: 13