БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.07.2019

 
18.07.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 165 555.00 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София76 275146 448.00
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София5 0005 300.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 74011 223.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 2922 584.00