БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.05.2019

 
22.05.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 29 757.25 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София14 01826 592.15
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 5903 021.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София22144.10