БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2023

 
06.12.2023 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 5 681.77 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София1 3554 432.21
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София5201 249.56