БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 16.03.2018

 
16.03.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 22 839.46 BGN
Търгувани дружества: 4