БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.05.2018

 
22.05.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 74 733.66 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София25 3001 037.30
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София19 63736 819.38
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София14 15231 021.18
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София8745 855.80