БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.11.2018

 
15.11.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 141 914.03 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София58 563111 152.57
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София11 01221 462.39
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 7059 299.07