БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2017

 
22.06.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 81 385.07 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София33 04868 277.17
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София28 7021 320.29
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София10 1989 535.13
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София8801 932.48
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София50320.00