БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.07.2018

 
20.07.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 66 045.97 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София28 27459 658.14
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 6963 239.36
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив6623 148.47