БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.09.2019

 
12.09.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 48 636.00 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София6 31340 403.20
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София3 3006 570.30
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив2501 662.50