БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.03.2019

 
22.03.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 14 375.20 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София4 8839 477.90
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София8671 647.30
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5003 250.00