БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.01.2019

 
15.01.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 547 370.69 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София262 000510 900.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София13 00024 141.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 2457 859.69
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив6004 470.00