БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 25.05.2018

 
25.05.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент