БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.04.2019

 
23.04.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 1 836.50 BGN
Търгувани дружества: 4