БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.06.2019

 
26.06.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент