БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.08.2018

 
17.08.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 470.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София500470.00