БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 16.03.2018

 
16.03.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 2 924.57 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София2 4172 924.57