БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.04.2024

 
19.04.2024 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 17 200.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GIPW Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ8 600 00017 200.00