БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.12.2019

 
09.12.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент