БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.12.2018

 
13.12.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 169.44 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София160169.44