БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.02.2019

 
15.02.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 3 043.44 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
S28H Старком холдинг АД - Етрополе33 043.44