БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2023

 
06.12.2023 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 016 828.36 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
NATB Алфа България АД - София420430 689.00
S28H Старком холдинг АД - Етрополе378371 440.19
E8DC И Ел Джи147149 008.17
8AVB Авто Юнион ЕАД - София10065 691.00