БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 318.96 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
8AVA Астерион България АД - София11 318.96