БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 21.06.2018

 
21.06.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 7 872.10 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0EA2 Елана агрокредит АД - София47 872.10