БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.02.2018

 
22.02.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент