БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2017

 
22.06.2017 - Сегмент за облигации

Оборот: 3 024.49 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
S28H Старком холдинг АД - Етрополе33 024.49