БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.04.2019

 
23.04.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент