БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.12.2018

 
18.12.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 355 491.80 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
TPZA Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен1 3501 355 491.80