БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.09.2017

 
20.09.2017 - Сегмент за облигации

Оборот: 10 121.42 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6S5B Сила Холдинг АД - София510 121.42