БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 488 957.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
VP9A ВЕИ Проджект АД - Цапарево5488 957.50