БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.10.2018

 
23.10.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент