БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.08.2018

 
15.08.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 15 383.96 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CFB Централна кооперативна банка АД - София510 313.66
S28H Старком холдинг АД - Етрополе55 070.30