БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.12.2019

 
09.12.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 23 610.84 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5MBA Монбат АД - София1223 610.84