БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.11.2017

 
23.11.2017 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 2 027 186.03 BGN
Търгувани дружества: 6