БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 30.11.2022

 
30.11.2022 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 265 314.62 BGN
Търгувани дружества: 11