БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 24.07.2017

 
24.07.2017 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 559.26 BGN
Търгувани дружества: 5