БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.08.2018

 
16.08.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 40 577.20 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6R2 [HRZ]Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София25 00040 000.00
SL9 [ELTOS]Спарки-Елтос АД - Ловеч1 600299.20
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75253.50
C81 [CBAAMG]ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец106.50
3TU [TRANB]Трансстрой Бургас АД - Бургас318.00