БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.08.2018

 
17.08.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 1 016 733.80 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6SB [SBPF]Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна156 300300 096.00
RPR [RPR]Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София59 500249 900.00
5CQ [CAPM]Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София4 640266 800.00
5CK [CCBRE]ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София4 200199 920.00
6TR [TRINV]Трансинвестмънт АДСИЦ - София2017.80