БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2019

 
17.09.2019 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент