БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 30.09.2020

 
30.09.2020 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент