БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.07.2020

 
09.07.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 1 216.00 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София1 000220.00
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София50260.00
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София20736.00