БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.01.2020

 
28.01.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 568.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София1 000200.00
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София10368.00