БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.11.2019

 
18.11.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 15.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6EE [FEEI]Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София20015.00