БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2017

 
22.06.2017 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент