БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.04.2024

 
19.04.2024 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 206 040.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SLSP СЛС Имоти АДСИЦ - София30 300206 040.00