БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.01.2021

 
15.01.2021 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 367 540.63 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4PR [PREMIER]Премиер фонд АДСИЦ - Варна32 810367 472.00
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София7568.63