БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 16.03.2018

 
16.03.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 900.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5EX [EXPRO]Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София1 000900.00