БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2021

 
17.09.2021 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент