БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.07.2019

 
18.07.2019 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент