БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.04.2021

 
19.04.2021 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 234.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
FUES Фонд имоти АДСИЦ - София9 000234.00