БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.02.2023

 
02.02.2023 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент