БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.04.2021

 
20.04.2021 - Сегмент за първично публично предлагане
Няма сделки на избрания пазарен сегмент