БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.11.2017

 
23.11.2017 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент