БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.02.2018

 
23.02.2018 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент