БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.09.2018

 
19.09.2018 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент