БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.05.2019

 
21.05.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент