БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 27.02.2020

 
27.02.2020 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент