БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.03.2019

 
15.03.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент