БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.08.2019

 
15.08.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент