БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2021

 
26.02.2021 - Всички пазари

Оборот: 2 558 486.55 BGN
Търгувани дружества: 49

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IDH Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София118 000278 480.00
HRZ Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София94 250245 050.00
HEKI Екип-98 Холдинг АД - София41 216741 888.00
PREM Премиер фонд АДСИЦ - Варна20 907234 158.40
HLEV Златен лев холдинг АД - София18 0346 708.65
CHIM Химимпорт АД - София15 74314 814.16
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София12 96058 592.16
CAPM Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София12 070784 550.00
CCB Централна кооперативна банка АД - София6 8507 089.75
ICPD Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София4 5004 095.00
A4L Алтерко АД - София3 98735 942.81
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София3 9527 113.60
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 6097 347.92
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик3 5002 184.00
BBRD Билборд АД - София3 088710.24
SFT Софарма трейдинг АД - София2 17213 032.00
T57 Трейс груп холд АД - София2 1707 479.99
SNRG Синергон холдинг АД - София2 0001 610.00
GR6 Градус АД - Стара Загора1 9882 862.72
HVAR Холдинг Варна АД - Варна1 18846 669.39
EMKA Емка АД - Севлиево1 1502 662.25
FIB Първа инвестиционна банка АД - София1 1482 012.44
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна1 0306 592.00
ZHBG Зърнени храни България АД - София1 000142.00
SFA Софарма АД - София9503 222.40
GLDX Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София7191 339.50
FEEI Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София699104.85
MONB Монбат АД - София4281 913.59
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол3811 887.86
IHB Индустриален холдинг България АД - София320278.40
FZLS Фазерлес АД - Силистра3004 800.00
SPDY Спиди АД - София27020 093.94
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1502 070.00
FORM Формопласт АД - Кърджали110655.93
LAND Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София105109.83
SPH Стара планина Холд АД - София84512.40
HSOF Холдинг Света София АД - София75289.50
KBG Корадо България АД - Стражица60405.00
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София51290.70
NEOH Неохим АД - Димитровград461 398.40
BSE Българска фондова борса АД - София33159.72
AKTV Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив21188.29
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София205 200.00
ASKR Асенова крепост АД - Асеновград20268.00
ETR Етропал АД - Етрополе20114.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София12204.00
ALCM Алкомет АД - Шумен1067.00
IBG Инвестор.БГ АД - София235.20
8AVA Астерион България АД - София11 090.56