Добави фирма в BEIS

Попълнете акуратно формата и натиснете бутона "Регистрирай в BEIS";
След получаване на данните за Вашата фирма, БИК "Капиталов пазар" ЕООД прави стандартна проверка и в най-кратък срок включва фирмата към Информационната система за българските предприятия (BEIS).

ОСНОВНИ ДАННИ
ИМЕ НА ФИРМА *
ИМЕ НА ФИРМА (английски)
БУЛСТАТ *
Дан. номер
АДРЕСНИ ДАННИ
Град *
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-site
Лице за контакти
ДЕЙНОСТ
Персонал
Отрасъл
Произвеждани продукти
и услуги
Сертификати и лицензи
КАПИТАЛ
Основен капитал (лв.)
Номинал (лв.)
УПРАВЛЕНИЕ
Име и длъжност на управителите
ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ/СЪДРУЖНИЦИ
Име, размер на участието
УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА
Име, размер на участието
За защита от спам моля отговорете на следния въпрос:
Въведете с цифри текущата година: *