БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 16.02.2018

 
16.02.2018 - Основен пазар

Оборот: 1 510 727.88 BGN
Търгувани дружества: 31

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6F3 [FPP]ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София1 232 290813 311.40
6S5 [HSI]Сила Холдинг АД - София153 000321 300.00
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София82 747105 667.92
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София13 90033 415.60
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София11 0209 973.10
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София5 94511 824.61
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София4 9109 554.86
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София4 3484 478.44
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3 08925 305.09
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 78011 459.16
0SP Спиди АД - София2 630107 985.17
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София1 8204 038.58
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София1 720632.96
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София7251 460.15
0EA Елана агрокредит АД - София500685.00
SKK Сирма груп холдинг АД - София390405.60
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София3512 808.00
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна31625 698.70
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2851 572.35
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2171 779.40
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София109154.02
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София90433.80
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София81103.19
4F6 [FZLES]Фазерлес АД - Силистра802 424.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София4010 400.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград401 840.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София25625.00
6AR [AROMA]Арома АД - София2035.80
5MB [MONBAT]Монбат АД - София20200.00
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол20106.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище171 049.99