БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - Основен пазар

Оборот: 215 249.69 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София37 83710 670.03
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София25 36751 368.18
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София12 27684 618.47
SKK Сирма груп холдинг АД - София11 4009 815.40
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София9 25014 901.75
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София6 90311 714.39
0EA Елана агрокредит АД - София6 3587 311.70
E7P Експат Бета АДСИЦ - София2 1221 805.82
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол1 4216 891.85
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София900886.50
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София6001 620.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София5902 301.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София550590.70
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София431858.55
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София4003 272.40
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София3001 950.00
GR6 Градус АД - Стара Загора200339.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1501 102.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица61423.95
BSO Българска фондова борса АД - София60348.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София50187.50
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София40280.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище241 152.00
EHN Синтетика АД - София20840.00