БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Основен пазар

Оборот: 84 761.58 BGN
Търгувани дружества: 28

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SKK Сирма груп холдинг АД - София9 6849 306.32
A4L Алтерко АД - София5 00010 500.00
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София2 4395 909.70
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 4004 495.20
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов2 30510 001.40
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София2 0001 960.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София1 5406 468.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 5002 265.00
0EA Елана агрокредит АД - София1 3501 507.95
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София6805 056.48
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5013 232.95
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София500945.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3512 755.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна2002 360.00
6S5 [HSI]Сила Холдинг АД - София200424.00
GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София176176.35
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен1752 362.50
4F6 [FZLES]Фазерлес АД - Силистра1563 934.94
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София151693.69
BSO Българска фондова борса - София АД - София150855.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1211 057.66
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол100540.00
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София86583.42
0SP Спиди АД - София602 449.98
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград542 689.20
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София5026.50
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София37886.37
8AVA Астерион България АД - София11 318.96