БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - Приватизация

Оборот: 202 784.52 BGN
Търгувани дружества: 31

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София18 88732 051.24
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София13 95931 156.49
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево8 45529 524.86
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София5 27223 054.46
SKK Сирма груп холдинг АД - София5 0005 225.00
0S8 Соларпро Холдинг АД - София2 6701 230.87
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 3759 951.25
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София2 2002 849.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София2 0907 248.12
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 6402 751.92
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София1 5001 455.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София1 300468.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица1 2939 766.03
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък1 2009 590.40
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София1 0007 821.00
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София1 000755.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София9252 059.05
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София9007 146.00
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София6433 422.69
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София500660.00
3TV [TOPL]Топливо АД - София5002 147.50
0EA Елана агрокредит АД - София500677.50
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол4002 188.00
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна150534.75
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен58894.82
4F6 [FZLES]Фазерлес АД - Силистра541 976.40
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград502 900.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна31994.48
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София2547.53
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище10617.17
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София61 620.00