БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 18.08.2017

 
18.08.2017 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 5 432 779.69 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София146 7005 426 433.00
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София6 1853 933.66
4DR [DRUPL]Дружба стъкларски заводи АД - София2321 218.00
4D9 [DOBHL]Добруджа холдинг АД - Добрич200250.00
3Z9 [ZAHZA]Захарни заводи АД - Горна Оряховица128940.03
4CG [HUG]Холдинг КООП ЮГ АД - София205.00