БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 16.02.2018

 
16.02.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 817.00 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София100560.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75244.50
4CG [HUG]Холдинг КООП ЮГ АД - София5012.50