БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 2 812.93 BGN
Търгувани дружества: 7