БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.11.2019

 
12.11.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 921 283.32 BGN
Търгувани дружества: 7