БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.09.2019

 
18.09.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 304 181.28 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BOH Би Джи Ай Груп АД - София330 000303 600.00
6A8 [ADVEQ]Адванс Екуити холдинг АД - София1 000280.00
6AR [AROMA]Арома АД - София171201.78
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София5019.50
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5080.00