БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.06.2019

 
19.06.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 5 354.95 BGN
Търгувани дружества: 11