БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.10.2019

 
22.10.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 83 562.70 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД - София41 32249 999.62
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София1 90030 808.50
6C8 [HCEN]Холдинг Център АД - София882 754.58