БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2021

 
17.09.2021 - beam пазар

Оборот: 5 219.76 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP1 ИмПулс I3 4954 574.96
SIN Син Карс Индъстри АД - София395489.80
BDT Биодит АД - София100155.00