БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.03.2023

 
23.03.2023 - beam пазар

Оборот: 22 288.95 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DRON Дронамикс ЕООД - София7 07519 258.15
MFG МФГ Инвест АД-София3801 064.00
BDT Биодит АД - София140249.20
ITF Ай Ти Еф Груп АД-София100420.00
AMON АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД-СОФИЯ961 257.60
SIN Син Карс Индъстри АД - София5040.00