БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.01.2020

 
28.01.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 3 789.44 BGN
Търгувани дружества: 8