БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 12 659.75 BGN
Търгувани дружества: 6