БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 029 387.00 BGN
Търгувани дружества: 6