БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2019

 
06.12.2019 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 418 067.95 BGN
Търгувани дружества: 6