БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.05.2020

 
22.05.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 388.15 BGN
Търгувани дружества: 3