БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.01.2021

 
21.01.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 039 749.10 BGN
Търгувани дружества: 8