БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.10.2020

 
28.10.2020 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 108 575.80 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД - София100 000105 000.00
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София20 000500.00
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София7 9202 534.40
5MZ [METIZ]Метизи АД - Роман2 000200.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София300101.40
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София150240.00