БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 03.12.2020

 
03.12.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 761 938.95 BGN
Търгувани дружества: 17