БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2020

 
17.09.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 677 881.35 BGN
Търгувани дружества: 20

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София322 374248 227.98
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София38 219134 607.32
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София10 459107 612.65
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София5 6009 951.20
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище4 40095 497.60
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София4 00051 200.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък2 22611 920.23
0EA Елана агрокредит АД - София2 0102 018.04
52E [ELHIM]Елхим - Искра АД - Пазарджик1 273738.34
A4L Алтерко АД - София1 1574 359.58
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София9054 628.17
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София5001 600.00
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен4832 615.45
6S5 [HSI]Сила Холдинг АД - София150327.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София100446.00
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София54253.80
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25945.00
AO0 БГ Агро АД - Варна2024.00
0SP Спиди АД - София15870.00
4L4 [LAVEN]Лавена АД - Шумен1039.00