БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 191 129.79 BGN
Търгувани дружества: 23

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол12 86647 488.41
GR6 Градус АД - Стара Загора9 12013 214.88
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София5 05917 352.37
0EA Елана агрокредит АД - София3 7223 975.10
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен3 08715 817.79
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София2 0487 168.00
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 5001 800.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София1 5001 170.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София1 4057 048.89
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София6002 364.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София5272 797.84
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна44317 391.74
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна3001 575.00
3ZL [ZLP]Златни пясъци АД - Варна275467.50
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД - София200800.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1233 572.29
11C Илевън Кепитъл АД - София75480.00
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София70245.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград491 323.00
0SP Спиди АД - София301 590.00
5EO [ETR]Етропал АД - Етрополе20114.00
1CZ Чез Електро България АД - София243 000.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София2374.00