БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.06.2019

 
19.06.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 36 376.10 BGN
Търгувани дружества: 14