БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 533 751.89 BGN
Търгувани дружества: 26

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София300 125286 619.38
BSO Българска фондова борса - София АД - София13 52067 302.56
A4L Алтерко АД - София5 00010 335.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София3 87229 113.57
52E [ELHIM]Елхим Искра АД - Пазарджик2 0552 671.50
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна2 05024 919.80
SKK Сирма груп холдинг АД - София2 0072 127.42
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 5503 332.50
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1 05166 640.76
4F8 [FORM]Формопласт АД - Кърджали1 0164 978.40
3TV [TOPL]Топливо АД - София7163 075.22
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София660543.18
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София500677.50
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София500700.00
0SP Спиди АД - София46619 594.37
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София3791 667.22
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София3122 481.02
57E [EMKA]Емка АД - Севлиево300990.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2001 550.00
3NJ [SKELN]Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна751 275.00
5BN [BACB]Българо-американска кредитна банка АД - София42277.20
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25866.80
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград15810.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък13104.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София41 068.00
6AN [ASKRE]Асенова крепост АД - Асеновград331.50