БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.10.2019

 
22.10.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 425 880.87 BGN
Търгувани дружества: 20

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София66 210341 643.60
5EO [ETR]Етропал АД - Етрополе8 69549 996.25
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София6 5411 373.61
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София3 49510 813.53
0EA Елана агрокредит АД - София2 5012 826.13
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 0433 105.01
5BR [BRP]Параходство Българско речно плаване АД - Русе1 000667.00
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък8505 185.00
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София4502 745.00
GR6 Градус АД - Стара Загора450768.60
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен2422 067.89
A4L Алтерко АД - София200680.00
6SOA [SOFCOM2]София комерс - заложни къщи АД - София100525.00
A72 [AGR]Агрия груп холдинг АД - Варна75536.25
4HE [HES]Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол70323.40
6S4 [GAMZA]Северкооп Гъмза Холдинг АД - София2588.50
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София102 080.00
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище5200.00
0SP Спиди АД - София5246.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София110.10