БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.01.2020

 
24.01.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 118 812.98 BGN
Търгувани дружества: 13