БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.07.2020

 
06.07.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 112 646.96 BGN
Търгувани дружества: 20