БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.08.2020

 
12.08.2020 - Сегмент акции Standard

Оборот: 807 423.13 BGN
Търгувани дружества: 15