БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2019

 
20.08.2019 - Сегмент акции Standard

Оборот: 46 861.07 BGN
Търгувани дружества: 15