БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2017

 
22.06.2017 - Сегмент акции Standard

Оборот: 3 002 221.34 BGN
Търгувани дружества: 26

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0SP Спиди АД - София68 0392 857 638.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София31 79711 542.31
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София26 81629 443.97
SKK Сирма груп холдинг АД - София6 0006 312.00
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София3 9502 255.45
SO5 [SFTRD]Софарма трейдинг АД - София1 82014 851.20
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София1 5251 704.95
0S8 Соларпро Холдинг АД - София1 500382.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица6085 268.32
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София6001 138.80
BSO Българска фондова борса - София АД - София5001 490.00
3JL [SLB]Слънчев бряг АД - Несебър379992.98
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София3701 642.43
AO0 БГ Агро АД - Варна350715.75
3MZ [SVIL]Свилоза АД - Свищов300999.00
7TH Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2501 820.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София21456 691.17
6S5 [HSI]Сила Холдинг АД - София200420.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София200840.00
6EG [ERH]Енергоремонт холдинг АД - София180649.80
4O1 [GAZ]Проучване и добив на нефт и газ АД - София50320.00
5ODE [ODES]Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна373 337.40
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна25814.03
6AN [ASKRE]Асенова крепост АД - Асеновград20223.26
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище7450.53
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград5277.50