БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 04.03.2021

 
04.03.2021 - Сегмент акции Standard

Оборот: 249 455.70 BGN
Търгувани дружества: 21

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IHB Индустриален холдинг България АД - София50 20040 511.40
GR6 Градус АД - Стара Загора10 06014 486.40
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София8 46537 042.84
EUBG Еврохолд България АД - София5 36713 337.00
ZHBG Зърнени храни България АД - София4 630629.68
BSE Българска фондова борса АД - София4 19520 748.47
BBRD Билборд АД - София4 000960.00
SFT Софарма трейдинг АД - София2 12512 622.50
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1 20819 413.77
A4L Алтерко АД - София1 0399 629.45
ALCM Алкомет АД - Шумен7724 804.16
EAC Елана агрокредит АД - София680718.76
SPDY Спиди АД - София65649 200.00
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол200972.00
ALB Албена АД - Оброчище1333 689.95
T57 Трейс груп холд АД - София116389.76
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1001 390.00
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София6516 635.97
HVAR Холдинг Варна АД - Варна501 930.00
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък40268.00
SPH Стара планина Холд АД - София1275.60