БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 51 851.44 BGN
Търгувани дружества: 19