БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2021

 
17.09.2021 - Сегмент акции Standard

Оборот: 2 208 335.98 BGN
Търгувани дружества: 25

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GR6 Градус АД - Стара Загора214 333275 846.57
IDH Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София186 500451 330.00
IHB Индустриален холдинг България АД - София170 533340 724.93
SFT Софарма трейдинг АД - София63 094323 861.50
DYN Национален договорен фонд Динамик44 550450 846.00
EUBG Еврохолд България АД - София10 05720 958.79
EAC Елана агрокредит АД - София5 9866 710.31
ALB Албена АД - Оброчище5 871188 130.32
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол2 60016 647.80
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София2 28614 479.52
SPH Стара планина Холд АД - София1 90016 079.70
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък1 58013 114.00
BSE Българска фондова борса АД - София1 15010 220.05
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1 13918 565.70
ALCM Алкомет АД - Шумен9719 606.10
A4L Алтерко АД - София71412 767.75
11C Илевън Кепитъл АД - София6307 056.00
NEOH Неохим АД - Димитровград60315 201.63
ELHM Елхим - Искра АД - Пазарджик600516.00
HIKA Индустриален капитал - холдинг АД - София5021 485.92
GTH Инвестиционна компания Галата АД - Варна300630.00
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София2002 880.00
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София3310 083.98
HSOF Холдинг Света София АД - София3099.00
HVAR Холдинг Варна АД - Варна12494.40