БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.08.2018

 
16.08.2018 - Сегмент акции Standard

Оборот: 340 416.83 BGN
Търгувани дружества: 18