БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.10.2021

 
18.10.2021 - Сегмент за облигации

Оборот: 27 224.12 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
9RTD ХипоКредит АД - София4027 224.12