БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 03.12.2020

 
03.12.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 61 636.05 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
TC8A ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село6059 814.24
5MBA Монбат АД - София11 821.81