БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.05.2019

 
22.05.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент