БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.03.2024

 
01.03.2024 - Сегмент за облигации

Оборот: 32 421.47 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
0FDE Финанс Директ АД - София2524 394.45
E8DC И Ел Джи88 027.02