БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.10.2019

 
18.10.2019 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент