БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 05.08.2021

 
05.08.2021 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент