БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент