БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.12.2019

 
10.12.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 80 924.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
9RTD [BHCB5]ХипоКредит АД - София10080 924.00