БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.03.2023

 
23.03.2023 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент