БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.02.2021

 
24.02.2021 - Сегмент за облигации

Оборот: 155 894.70 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6B6A Булгар Чех Инвест холдинг АД - Пловдив78155 894.70