БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 03.08.2020

 
03.08.2020 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент