БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.04.2018

 
20.04.2018 - Сегмент за облигации

Оборот: 223 435.73 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4BUA [BZARYA]Балканкар Заря АД - Павликени163212 973.52
9M7C Уеб Финанс Холдинг АД - София510 462.21