БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 08.12.2017

 
08.12.2017 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 346 961.69 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5V2C Холдинг Варна АД - Варна6661 346 961.69