БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.09.2020

 
17.09.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 13 693.53 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5MBA Монбат АД - София813 693.53