БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.11.2019

 
12.11.2019 - Сегмент за облигации

Оборот: 996.67 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
S28H Старком холдинг АД - Етрополе1996.67