БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.08.2017

 
23.08.2017 - Сегмент за облигации

Оборот: 152 050.57 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BOHB Би Джи Ай Груп АД - София147149 005.67
S28H Старком холдинг АД - Етрополе33 044.90