БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.07.2020

 
06.07.2020 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент