БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 03.08.2020

 
03.08.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 663.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София150220.50
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София25442.50