БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.10.2019

 
16.10.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 614.15 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4VI [VIPOM]Випом АД - Видин50400.00
6A9 [AFH]Фаворит Холд АД - София5070.25
6L1 [LOMSKO]Ломско пиво АД - София5022.50
4MK [MAK]Мак АД - Габрово19608.00
6C8 [HCEN]Холдинг Център АД - София17513.40