БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 21.02.2018

 
21.02.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 47 396.58 BGN
Търгувани дружества: 5