БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.09.2020

 
24.09.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 142 470.50 BGN
Търгувани дружества: 8