БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2021

 
26.02.2021 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 748 864.65 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
HEKI Екип-98 Холдинг АД - София41 216741 888.00
HLEV Златен лев холдинг АД - София18 0346 708.65
ASKR Асенова крепост АД - Асеновград20268.00