БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.08.2019

 
20.08.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 147.40 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6S2 [SAF]САФ Магелан АД - София1 58222.15
5BA [BHC]Българска холдингова компания АД - София105.25
4KU [KAU]Каучук АД - София3120.00