БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.01.2020

 
17.01.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 2 330.50 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6B6 [BCH]Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас7001 302.00
6P1 [HPLD]Пълдин Холдинг АД - Пловдив224784.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София150244.50