БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2020

 
26.02.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 745 998.12 BGN
Търгувани дружества: 14