БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.11.2019

 
12.11.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 713 685.92 BGN
Търгувани дружества: 6