БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 12 319.75 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4VI [VIPOM]Випом АД - Видин1 3506 772.95
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София800528.80
3Z9 [ZAHZA]Захарни заводи АД - Горна Оряховица4001 588.00
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София2553 060.00
3JO [SUN]Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора50370.00