БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 06.12.2023

 
06.12.2023 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 21 950.99 BGN
Търгувани дружества: 10