БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.05.2022

 
26.05.2022 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 937.95 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
AROM Арома АД - София925878.75
TCH ТК ХОЛД АД - София100770.00
ZHZA Захарни заводи АД - Горна Оряховица60289.20