БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 500 876.49 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
68A Атоменергоремонт АД - Козлодуй93 500500 225.00
RA8 Инфра холдинг АД - София900338.40
4DE [DEKOT]Декотекс АД - Сливен10025.00
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София36118.80
4VI [VIPOM]Випом АД - Видин17169.29