БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.06.2019

 
19.06.2019 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 5 036.20 BGN
Търгувани дружества: 9