БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 5 697.97 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
RBL Риъл Булленд АД - София1 0001 010.00
4KU [KAU]Каучук АД - София1474 053.97
5EK [HEKI]Екип-98 Холдинг АД - София30525.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София1055.00
68A Атоменергоремонт АД - Козлодуй1054.00