БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.07.2020

 
02.07.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 40 588.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JO [SUN]Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора3 00040 500.00
5T6 [TODOROF]Тодоров АД - София2 00088.00