БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 1 028 097.00 BGN
Търгувани дружества: 4