БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 25.11.2020

 
25.11.2020 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 60 787.15 BGN
Търгувани дружества: 6