БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 18.08.2017

 
18.08.2017 - BaSE - Сегмент акции

Оборот: 6 346.69 BGN
Търгувани дружества: 5