БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 340.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
RPR [RPR]Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София100340.00