БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 450.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5EX [EXPRO]Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София500450.00