БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.10.2018

 
22.10.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 760.00 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6SB [SBPF]Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна200384.00
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София50280.00
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София2096.00