БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 23.02.2018

 
23.02.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 8 100.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5EX [EXPRO]Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София10 0008 100.00