БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.03.2023

 
23.03.2023 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 524.75 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SLSP СЛС Имоти АДСИЦ - София60324.00
CRF Компас Фонд за Вземания АДСИЦ - София1515.75
DLC Делта кредит АДСИЦ - София5185.00