БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 1 290.00 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
RSS [NIS]Недвижими имоти София АДСИЦ - София125700.00
5ER [ERGC3]И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София100590.00