БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2024

 
23.05.2024 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 16 541.44 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BPI Болкан пропърти инструментс АДСИЦ - София2 75016 500.00
FUES Фонд имоти АДСИЦ - София1 48041.44