БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 18.08.2017

 
18.08.2017 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 5 426 433.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6AC [ALCR]Делта кредит АДСИЦ - София146 7005 426 433.00