БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 28.09.2023

 
28.09.2023 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент