БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.08.2018

 
17.08.2018 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент