БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.07.2019

 
23.07.2019 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент