БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.05.2022

 
26.05.2022 - beam Акции

Оборот: 141 061.68 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
DRON Дронамикс ЕООД - София43 80092 242.80
BDT Биодит АД - София4 7008 619.80
SO Смарт органик АД - София2 93940 114.41
SIN Син Карс Индъстри АД - София3424.82
HRC Ейч Ар Кепитъл АД - София959.85