Регулирана информация

26.07.2017 12:58 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

28.04.2017 14:17 Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 31.03.2017 г.
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 1
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 2
 Приложение към междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - част 3

28.03.2017 15:26 Финансови отчети 
На 28.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Доклад за дейността за 2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 1
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 2
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - част 3
 Годишен финансовия отчет за 2016 г. - табличен
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

30.01.2017 15:02 Финансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 1
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 2
 Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016 г. - част 3
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3

31.10.2016 10:39 Финансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 1
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 2
 Приложение към финансовия отчет за деветмесечието на 2016 г. - част 3

29.07.2016 15:03 Финансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК