Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към предврителен годишен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - ПловдивФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към междинния деветмесечен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив