Регулирана информацияФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за периода 1.01 - 31.03.2017
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Допълнителна информация към годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацииФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки
 ДекларацияФинансови отчети 
На 7.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Доклад за дейността на ВиК Варна ООД - Варна за периода 1.01.- 30.09.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВиК Варна ООД - Варна към 30.09.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 14.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Доклад за дейността на ВиК Варна ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВиК Варна ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦК