Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SBA) Считано от 08.06.2023 г. се преустановява начисляването на... още
 "БизнесЮръп": Рецесията в ЕС е избегната, но предизвикателствата остават "БизнесЮръп" (BusinessEurope)... още
 Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (SUN) Слънце Стара Загора-табак АД представи актуализирана покана... още
 "Булгартабак" спря плащанията към ББР. По данни от гражданското движение "България обединена за една цел"... още
 Нетният доход на ЦКБ от лихви и такси и комисиони са по-високи в края на март Печалбата на „Централна... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно постъпили в Телелинк... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
10.06: Ай Си Ти Ес АД - София
10.06: БИСС-91 АД - Пловдив
10.06: Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене [Ликвидация]
12.06: Варвара термал вилидж
12.06: Варна Тракс АД - Варна
12.06: Агромил България АД - Пловдив
12.06: БГС груп АД - Стара Загора
12.06: Враца стил АД - Враца
12.06: Бряст Д АД - Добрич
12.06: Витоша Имоти АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  11.06: Професионален празник на икономистите в България
13.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
16.06: 15 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД На 16 юни 2008 БФБ-София АД въведе търговската система XETRA на Deutsche Boerse.
01.07: 26 г. Валутен борд в България
05.07: 24 г. от деноминирането на българския лев
02.08: Брой № 6000 на електронното издание на БСК - "Бизнес Индустрия капитали"
23.08: Ден на Независимостта на България
06.09: 6 септември - официален празник
29.10: REFA-курс в гр. София, на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
16.04: 144 г. от приемането на Търновската конституция
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София