Албена АД-к.к. Албена (ALB) Албена АД-к.к. Албена представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто... още
 Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс груп холд АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто... още
 Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг АД-София представи тримесечен консолидиран отчет... още
 Синергон Холдинг АД-София (SNRG) Синергон Холдинг АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за... още
 Слънчо АД-Свищов (SLR) На проведено на 01.03.2021 г. ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR) е взето решение за... още
 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (SKEH) Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
02.03: Българска бизнес група холдинг АД - София
02.03: Петрол АД - Ловеч
02.03: Складова техника АД - Горна Оряховица
02.03: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
04.03: Винзавод АД - Асеновград
04.03: Кетмаш ТР АД - Велико Търново
04.03: Топлофикация - Перник АД - Перник
05.03: Балканкар - Георги Михайлов АД - Кнежа
05.03: Арсенал 2000 АД - Казанлък
05.03: ЗСК Девня АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  03.03: 3 Март - Национален празник на България
08.03: Международен ден на жената
20.03: Ден на пролетното равноденствие
27.03: Часът на земята - 20:30 ч.
04.04: Парламентарни избори
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София