Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския... още
 Солар Логистик ЕАД-София (SL1A) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2021... още
 Във връзка с Решение на КФН № 670-Е/14.09.2021 г. относно вписване на последваща емисия акции в резултат на... още
 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (EOT) На проведено редовно ОСА от 15.09.2021 г. на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София... още
 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (ERG) В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от търгово... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
17.09: АРЗ - Капитан Петко войвода АД - Кърджали
17.09: Брезентови изделия АД - Цар Самуил
17.09: Геология, проектиране и проучване АД - Варна
17.09: Капитан Петко войвода АД - Кърджали
17.09: Пампорово АД - Чепеларе
17.09: Наш дом АД - София
17.09: Наш дом Европа холдинг АД - София
17.09: Про Лего АД - София
17.09: Провиденти АД - Варна
17.09: Медицински център Здраве АД - Пазарджик
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София