Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ е постъпила информация от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB )... още
 Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / съобщението... още
 Българска фирма разработи електрически камион Първият електрически лекотоварен автомобил L CITY, произведен... още
 Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Получени уведомления за сключени сделки с акции на Телелинк... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Телсо АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
28.09: АББ Авангард АД - Севлиево [Ликвидация]
28.09: Балканкарподем - инвест АД - Габрово
28.09: Аглика 1996 Холдинг АД - Твърдица
28.09: Аглика АД - Твърдица
28.09: Автотранссервиз АД - София
28.09: Брилянт инвест АД - София
28.09: Винарска къща Мизия АД - Плевен
28.09: Винпром сервиз-Португалия корк АД - Надарево
28.09: Видахим АД - Видин
28.09: Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
 
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София