МФ очаква 2021 г. да завърши с 2 млрд. лв. повече приходи Вместо планираните 47,569 млрд. лв. приходи, в... още
 Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Представителят на облигационерите по емисия конвертируеми облигации... още
 Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив представи тримесечен отчет за Второ тримесечие... още
 Декотекс АД-Сливен (DEX) Декотекс АД-Сливен представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на... още
 Мизия-96 АД-Плевен (MIZA) Мизия-96 АД-Плевен представи покана и допълнителни материали за общо събрание на... още
 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи тримесечен отчет за Второ... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
25.07: Валио Шипинг Компани България АД - Пловдив
26.07: В и К АД - Ловеч
26.07: Агрокомб АД - Дулово
26.07: Алфа България АД - София
26.07: Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
26.07: Керамик ГТ АД - Генерал Тошево
26.07: Онтотекст АД - София
26.07: Сортови семена АД - Бяла Слатина
26.07: Спортпром АД - София [Ликвидация]
26.07: Хранене за всички 96 АД - Плевен
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  13.09: Ден на програмиста
15.09: 22 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София