Софарма трейдинг АД-София (SFT) Софарма трейдинг АД-София (SFT) свиква извънредно ОСА на 02.04.2021 г. от... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Доверие Обединен Холдинг АД-София представи тримесечен консолидиран... още
 Банките са давали месечно по 220 млн. лв. жилищни и 330 млн. потребителски заеми Българските банки са... още
 Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2020... още
 Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен холдинг ЕАД-София представи шестмесечен отчет... още
 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2020... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
01.03: Вая-7 Холдинг (Европейско дружество) АД - Бургас
01.03: Атлас (АД) АД - София [Ликвидация]
01.03: Кабиле ЛБ АД - Ямбол
01.03: Лида АД - Шумен
01.03: Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - София
01.03: Слънчо АД - Свищов
01.03: Старт АД - София
02.03: Българска бизнес група холдинг АД - София
02.03: Петрол АД - Ловеч
02.03: Складова техника АД - Горна Оряховица
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.03: Честита Баба Марта
01.03: 8 години от стартирането на MyCompetence
01.03: 18 години от създаването на КФН
03.03: 3 Март - Национален празник на България
08.03: Международен ден на жената
20.03: Ден на пролетното равноденствие
27.03: Часът на земята - 20:30 ч.
04.04: Парламентарни избори
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София