Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Получени уведомления за сключени сделки с акции на Телелинк... още
 Аукционът за правата от увеличението на капитала на "Феникс Капитал Холдинг" ще се проведе на 28... още
 Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на... още
 БГ Агро АД-Варна (BGAG) Уведомление за решение за промени в управителните органи, взето на проведеното на... още
 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPW) Съобщение за постъпило искане за упражняване на варанти. Пълният... още
 Euler Hermes: Българската икономика ще расте по-бавно от глобалната Икономиката на България ще се развива с... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
29.09: Балкантур София АД - София
29.09: Автотранс 2002 АД - Ветрен - Пз
29.09: Аква Инжиниринг Европа АД - Добрич
29.09: Булсер АД - София
29.09: Беттран АД - Хасково
29.09: Завод за хартия - Белово АД - Белово
29.09: Рентстрой груп АД - София
29.09: Каза Шик АД - София
29.09: ЛЗ Яхтинг 1991 АД - Варна
29.09: Краностроене инженеринг 97 АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
 
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София